Chiba Institute of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Chiba Institute of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Chiba Institute of Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chiba Institute of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành PharmacyhoặcNgành Risk and Crisis ManagementhoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

千葉科学大学 | Chiba Institute of Science

Chiba Institute of Science Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 11người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 300,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,220,000 Yên (Niên khóa 2024) 15-8 Shiomi-cho, Choshi-shi, Chiba
  Khoa
  • Pharmacy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 54người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 250,000 Yên (Niên khóa 2024) 750,000 Yên (Niên khóa 2024) 15-8 Shiomi-cho, Choshi-shi, Chiba
  Khoa
  • Risk and Crisis Management System
  • Health and Medical Sciences
  • Risk and Crisis Management for Aviation Technology
  • Animal Risk Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 250,000 Yên (Niên khóa 2022) 850,000 Yên (Niên khóa 2022) 15-8 Shiomi-cho, Choshi-shi, Chiba
  Khoa
  • Nursing

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học