Satsumasendai City Scholarship for Foreign Students (Khoa) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Satsumasendai City Scholarship for Foreign Students (Khoa) | Hướng dẫn tìm họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Satsumasendai City Scholarship for Foreign Students

Satsumasendai City Scholarship for Foreign Students

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Satsumasendai City
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Satsumasendai City, Kagoshima Prefecture
Địa chỉ của trường học Kagoshima
Chỉ định về khu vực trường học Satsumasendai City, Kagoshima Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other sholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Students who will be enroll at a school in Satsumasendai for 1 year or longer, and live in Satsumasendai
Số tiền học bổng (Yên) 10,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 5/10
Thời gian tuyển mộ Any time
Thời hạn tuyển mộ Thường xuyên

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học