The Scholarship for Privately Financed Foreign Students in Kagoshima (Kagoshima Prefectural Government) (Trường cao đẳng(4th year and after), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

The Scholarship for Privately Financed Foreign Students in Kagoshima (Kagoshi...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > The Scholarship for Privately Financed Foreign Students in Kagoshima (Kagoshima Prefectural Government)

The Scholarship for Privately Financed Foreign Students in Kagoshima (Kagoshima Prefectural Government)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kagoshima Prefectural Government
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng(4th year and after), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Kagoshima Prefecture
Địa chỉ của trường học Kagoshima
Chỉ định về khu vực trường học Kagoshima Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 10/19
Thời gian tuyển mộ Around April to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học