Scholarship (Iwate International Association) (Trường cao đẳng(From 3rd year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Iwate International Association) (Trường cao đẳng(From 3rd year)...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Iwate International Association)

Scholarship (Iwate International Association)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 22 tháng 04 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Iwate International Association
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng(From 3rd year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Iwate
Chỉ định về khu vực trường học Iwate Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can receive other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Students interested in intercultural activities
Recommendation from designated schools required.
Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month (subject to change)
Thời gian được cấp (năm) 1 year (April to March)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10(予定) (plan)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 8/14
Thời gian tuyển mộ March
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học