Scholarship (Iwate International Association) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง(From 3rd year), วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Scholarship (Iwate International Association) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชา...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Scholarship (Iwate International Association)

Scholarship (Iwate International Association)

วันที่อัพเดตล่าสุด: กันยายน 01, 2015

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Iwate International Association
จำนวนเงินต่อปี 2015-2016
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง(From 3rd year), วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา อิวาเตะ
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Iwate Prefecture
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You can receive other scholarships (up to 65,000 yen for a month).
อื่นๆ, เกี่ยวกับการสมัคร Students interested in intercultural activities
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 40,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year (April to March)
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 10
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 10/16
ระยะเวลารับสมัคร March
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร มีนาคม

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา