Tokyo University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo University of Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Science Division 1hoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Faculty of Advanced EngineeringhoặcNgành Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東京理科大学 | Tokyo University of Science

Tokyo University of Science Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 33người (Niên khóa 2022) 36,250 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Physics
  • Chemistry
  • Applied Mathematics
  • Applied Chemistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 8người (Niên khóa 2022) 36,250 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Pharmacy
  • Medicinal and Life Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 49người (Niên khóa 2022) 36,250 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,030,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Architecture
  • Industrial Chemistry
  • Electrical Engineering
  • Information and Computer Technology
  • Mechanical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 61người (Niên khóa 2022) 36,250 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-3 Kagurazuka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Physics and Astronomy
  • Information Sciences
  • Applied Biological Science
  • Architecture
  • Pure and Applied Chemistry
  • Electrical Engineering
  • Industrial and Systems Engineering
  • Mechanical and Aerospace Engineering
  • Civil Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 17người (Niên khóa 2022) 36,250 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,030,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Applied Electronics
  • Materials Science and Technology
  • Biological Science and Technology
  • Applied Physics
  • Medical and Robotic Engineering Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 24người (Niên khóa 2022) 36,250 Yên (Niên khóa 2023) 300,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Management
  • Business Economics
  • International Digital and Design Management

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học