Tokyo University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo University of Science

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tokyo University of Science. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EngineeringhoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành ManagementhoặcNgành Science Division 1hoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Faculty of Advanced Engineering của Tokyo University of Science cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tokyo University of Science thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Hokkaido, Chiba  / Tư lập

東京理科大学 | Tokyo University of Science

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

Tokyo University of Science

Founding Principle:
“Building a Better Future with Science”

Teaching Principle:
“Creating Science and Technology for nature, people and society, and the harmonious development of all three.”

Based on our founding principle and tradition of high achievement, the teaching principles here at Tokyo University of Science aim to
1. Individuals with strong analytical skills, judgment, powers of expression, a solid understanding of the foundations learnt at secondary school and the academic ability necessary for specializing in their chosen field.
2. Individuals with a solid foundation of the field, capable of utilizing their skills and knowledge in the future with a global perspective both within Japan and abroad.
3. Individuals capable of expressing their own ideas, who can take the initiative in working collaboratively with a diverse range of people.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Tokyo University of Science Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 53người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,030,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Architecture
  • Industrial Chemistry
  • Electrical Engineering
  • Information and Computer Technology
  • Mechanical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 92người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3 Kagurazuka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Physics
  • Information Sciences
  • Applied Applied Science
  • Architecture
  • Pure and Applied Chemistry
  • Electrical Engineering
  • Industrial Administration,
  • Mechanical Engineering
  • Civil Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 23người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Management
  • Business Economics
  • International Digital and Design Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 34người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Physics
  • Chemistry
  • Applied Mathematics
  • Applied Physics
  • Applied Chemistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 4người (Niên khóa 2020) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Pharmacy
  • Medicinal and Life Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 11người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,030,000 Yên (Niên khóa 2022) 1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Applied Electronics
  • Materials Science and Technology
  • Biological Science and Technology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.