Notre Dame Scholarship Foundation (Đại học ngắn hạn, Khoa(From 2nd year), Thạc sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Notre Dame Scholarship Foundation (Đại học ngắn hạn, Khoa(From 2nd year), Thạ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Notre Dame Scholarship Foundation

Notre Dame Scholarship Foundation

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Notre Dame Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa(From 2nd year), Thạc sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Okayama
Chỉ định về khu vực trường học Okayama Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) Graduate student: 40,000 yen for a month. Undergraduate: 35,000 yen for a month, Junior college student: 25,000 yen for a month
Khoản được cấp khác Travel expenses
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 22(全体) (Total)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 21/45
Thời gian tuyển mộ May 10 (depends on the school)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học