Scholarship (The Kazuko Watanabe Memorial Scholarship Foundation of Notre Dame) (Đại học ngắn hạn, Khoa(2nd year to 4th year), Thạc sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The Kazuko Watanabe Memorial Scholarship Foundation of Notre Dam...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The Kazuko Watanabe Memorial Scholarship Foundation of Notre Dame)

Scholarship (The Kazuko Watanabe Memorial Scholarship Foundation of Notre Dame)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng The Kazuko Watanabe Memorial Scholarship Foundation of Notre Dame
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa(2nd year to 4th year), Thạc sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Okayama
Chỉ định về khu vực trường học Okayama Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) Graduate student: 40,000 yen for a month. Undergraduate: 35,000 yen for a month, Junior college student: 30,000 yen for a month
Khoản được cấp khác Travel expenses
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 22(全体) (Total)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 20/66 (2019)
Thời gian tuyển mộ May 10 (depends on schools)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học