Notre Dame Scholarship Foundation (วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา(From 2nd year), ปริญญาโท) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Notre Dame Scholarship Foundation (วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา(From 2nd y...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Notre Dame Scholarship Foundation

Notre Dame Scholarship Foundation

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 23, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Notre Dame Scholarship Foundation
จำนวนเงินต่อปี 2018-2017
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา(From 2nd year), ปริญญาโท
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา โอคายามา
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Okayama Prefecture
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship.
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) Graduate student: 40,000 yen for a month. Undergraduate: 35,000 yen for a month, Junior college student: 25,000 yen for a month
เงินช่วยเหลืออื่นๆ Travel expenses
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 22(全体) (Total)
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 21/45
ระยะเวลารับสมัคร May 10 (depends on the school)
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร พฤษภาคม

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา