Scholarship for Privately Financed Students of China (Toka Kyoiku Bunka Koryu Zaidan) (Khoa(3rd and 4th years), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship for Privately Financed Students of China (Toka Kyoiku Bunka Koryu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship for Privately Financed Students of China (Toka Kyoiku Bunka Koryu Zaidan)

Scholarship for Privately Financed Students of China (Toka Kyoiku Bunka Koryu Zaidan)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Toka Kyoiku Bunka Koryu Zaidan
Mã bưu điện 104-0061
Địa chỉ 8-2-12 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
Điện thoại 03-3571-7613
Fax 03-3572-5943
Địa chỉ E-mail info@donghua.or.jp
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd and 4th years), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch China (including Hong Kong, Macau, Taiwan)
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 50,000 yen for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ 1st and 2nd year students of undergraduate courses can not apply.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Within 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 10
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 7/248
Thời gian tuyển mộ November to November 20
Thời hạn tuyển mộ Tháng 11

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học