Hiroshima University [Hiroshima University] Taoyaka Program Newslett... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/14 update

Hiroshima University [Hiroshima University] Taoyaka Program Newslett... | Ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/14

Tin tức

2016/03/14 Hiroshima University Bản tin trường

[Hiroshima University] Taoyaka Program Newsletter and Academic Mentor Interview are available

○Taoyaka program's Newsletter “Flexibility, Endurability, and Peace” Vol.4 (Winter 2015) has been published
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/news/1308/

○Academic Mentor Interview is available on our website (In Japanese)
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/interview/

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học