Hiroshima University [Hiroshima University]TAOYAKA Program for creat... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/04/20 update

Hiroshima University [Hiroshima University]TAOYAKA Program for creat... | Ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/04/20

Tin tức

2015/04/20 Hiroshima University Bản tin trường

[Hiroshima University]TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society will hold information sessions for those who are interested in October 2015/ April 2016 Admissions.

Date and Time: May 1st, 2015, Fri 17:00-18:00
Venue: Graduate School for International Development and cooperation (IDEC), Hiroshima University
The information session can be joined via Television Conference System at Hiroshima University Tokyo Office Campus innovation Center (Room#408)

【Detail】http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/news/73.html

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học