International University of Health and Welfare giảng viên y tế 国際医療福祉大学【第1回医学部 留学生特別選抜... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2019/08/01 update

International University of Health and Welfare giảng viên y tế 国際医療福祉大...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2019/08/01

Tin tức

2019/08/01 International University of Health and Welfare giảng viên y tế Bản tin trường

【IUHW School of Medicine】 "The First Round of Special Entrance Examination for International Students"

On Tuesday, 6th August 2019, we will start to accept the applications to "The First Round of the Special Entrance Examination for International Students"
The application deadline is Monday, 19th August 2019.

Please be sure to check the application guidelines before applying.
https://narita.iuhw.ac.jp/igakubu/en/admission/pdf/2020_Appilcation_Guidelines_for_the_Special_Entrance_Examinations.pdf

» Xem thông tin trường International University of Health and Welfare giảng viên y tế

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học