Toyohashi University of Technology Engineering 【Toyohashi University of Technology】Advanced... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/06/23 update

Toyohashi University of Technology Engineering 【Toyohashi University of Tech...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/06/23

Tin tức

2016/06/23 Toyohashi University of Technology Engineering Bản tin trường

【Toyohashi University of Technology】
Advanced Notification of the Admission Overview for April 2018 Enrollment of Global Technology Architects Course (GAC)


Advanced notification of the application guideline for April 2018 enrollment of Global Technology Architects Course has been released.
Please see the link below for details.


【Advanced Notification of the Admission Overview for April 2018 Enrollment of Global Technology Architects Course】
http://www.sgu.tut.ac.jp/eng/admission/news/162.html

» Xem thông tin trường Toyohashi University of Technology Engineering

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học