ข้อมูลการหางานทำ-ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ | แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ข้อมูลการหางานทำ-ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ

แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


บัณฑิตวิทยาลัย

Hosei University
International University of Japan
Kansai University
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Sophia University
Rikkyo University
Meiji University
Tokyo City University
Niigata University of Health and Welfare

มหาวิทยาลัย

Rikkyo University
Teikyo University
Tokyo University of Social Welfare
Chuo University
Hokkaido University
Meiji Gakuin University
Tokyo International University
Daito Bunka University
Kansai University
Osaka University
Fukui University of Technology
Showa Women's University
Hosei University
Sophia University
Osaka University of Tourism
Yokohama National University
Musashino Art University
Temple University, Japan Campus
Kanagawa University
Kobe Gakuin University

ข้อมูลการหางานทำ-ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ

ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ(หน่วยงานในการดูแลของกระทรวงสวัสดิการแรงงาน) ดำเนินการเกีย่วกับการให้ข้อมูลการจ้างงาน,ให้คำปรึกษา・แนะนำการหางานทำ,ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพำนักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติเช่นนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะหางานทำในญี่ปุ่น รายละเอียดข้อมูลการจ้างงาน,วิธีการเดินเรื่องพำนักอาศัยเป็นต้นสามารถดูในโฮมเพจได้ นอกจากนี้,องค์กรช่วยเหลือนักศึกษาชาวญี่ปุ่นยังมีการออกหนีงสือวารสารที่เรียกว่า「ข้อมูลการหางานทำเพื่อนักศึกษาต่างชาติ」ทุกปีด้วยซึ่งจะให้รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นเพื่อกิจกรรมการหางานทำของนักศึกษาต่างชาติเช่นจะมีกิจกรรมหางานทำเมื่อไหร่ อย่างไร,ข้อมูลที่เป็นประโยชน์(องค์กรที่ให้คำรึกษาเรื่องการหางานทำ,ข้อมูล,เวบไซต์),วิธีการติดต่อกับบริษัท,วีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย,บันทึกประสบการณ์ เป็นต้น ในโฮมเพจก็มี Q&A เรื่องขั้นตอนการเดินเรื่องพำนักอาศัยที่เกี่ยวกับการหางานทำไว้อย่างละเอียดซึ่งทางคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยอ่านไว้ก็น่าจะดีกว่าหรือไม่ ● ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติของโตเกียว
ที่อยู่:Odakyu 1st Life Builing 21 Floor 2-7-1 Nishishinjuku, Shinjuku-Ku Tokyo 〒163-0721
การเดินทาง : เดินเท้าจากสถานี JR Shinjuku ประมาณ 10 นาที เดินเท้าจากMetropolitan Subway Oedo Line หน้าที่ว่าการกรุงโตเกียวประมาณ 4 นาที
เดินเท้าจาก Eidan Subway Marunoichi Line สถานี Nishishinjuku ประมาณ 6 นาที
ติดต่อ : TEL: 03-5339-8625 FAX: 03-5339-8654
เวลารับเรื่อง : 8:30-17:00 (หยุดวันเสาร์・อาทิตย์・นักขัตฤกษ์ ช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/english.html
● ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติของโอซากา
ที่อยู่ : 2nd Building ชั้น 15 หน้าสถานี Osaka 1-2-2 Umeda Kita-Ku, Osaka-Shi 〒530-0001
ติดต่อ : TEL:06-6344-1135 FAX:06-6344-1134
E-mail : gaikoku@osaka-rodo.go.jp
เวลารับเรื่อง: 10:00-18:00(หยุดวันเสาร์・อาทิตย์・นักขัตฤกษ์ ช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/e-toppage.html

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม