Thông tin ngành học | Environmental Science and Design | Showa Women's University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Environmental Science and Design | Showa Women&#039...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Environmental Science and Design

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Showa Women's University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Humanities and CulturehoặcNgành Food and Health ScienceshoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành Global BusinesshoặcNgành International HumanitieshoặcNgành Environmental Science and Design của Showa Women's University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Showa Women's University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

昭和女子大学 | Showa Women's University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Environmental Science and Design

【Showa Women's University】
Infomation for international prospective students.
*New Topics is here!
http://cie.swu.ac.jp/prospective/

Our "Open Campus" will be held on the following dates!

Jul. 18: 10:00-15:00
Aug. 21 & 23: 10:00-15:00

Specifically, please check the site of "General Entrance Examination for International Students".
http://exam.swu.ac.jp/

Due to the spread of COVID-19 infection, the entrance examination requirements and contents of the "Open Campus" may be partially changed.
If we change it, we will notify you on the entrance examination information site of the university, so please be sure to check it.
http://exam.swu.ac.jp/

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

[Faculty Features]

We educate our students to develop knowledge and skills in the designing of human environments. After completing introductory courses to learn the basics of environmental design, students choose one of the four specialized courses: Production Design, Architecture and Interior Design, Product Design, and Clothing Design and Management.

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2022
Trung quốc3
Hồng kông1
Malaysia1
Department of Environmental Science and Design
[Dept. of Environmental Science and Design] Admission Policy

We seek people who understand the educational goals and academic requirements of Showa Women’s University, and who are able to work creatively in design. Applicants should be able to participate as a member of a team, and should be eager to contribute to diversifying society. Furthermore, we accept people with the capacity and ability to successfully complete the course of study of the department. We therefore recruit applicants through various and comprehensive entrance methods.


(1) Recommended field of study and subjects to learn before entrance
• Language Arts: The student should be able to understand what she reads, and should be able to express her opinions logically and precisely.
• Mathematics: The student should have basic knowledge regarding practical science, and be able to apply it.
• Art: The student should have an appreciation and understanding of art and be able to express herself about art.
• Foreign Language: The student should acquire the four skills of English required before graduation and be able to utilize the language.
(2) Learning habits to have before entrance
• Being aware of and interested in current trends in society and the environment.
• The student should have the ability to conduct research by gathering information from a variety of sources.
• The student should examine the content researched, and form an opinion of her own.
• The student should be creative enough to come up with original ideas, and to express herself about them.

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?