JX Nippon International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JX Nippon International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa,...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JX Nippon International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

JX Nippon International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 16 tháng 10 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Papua New Guinea
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Số tiền học bổng (Yên) 60,000 yen for a month
Khoản được cấp khác 200,000 yen (a lump sum)
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 1~2
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 1 or 2
Thời gian tuyển mộ April to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học