TAISEI Scholarship for International Students (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa, Thạc sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

TAISEI Scholarship for International Students (JEES Sponsor-Crowned Scholarsh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > TAISEI Scholarship for International Students (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

TAISEI Scholarship for International Students (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ
Quốc tịch Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia, Myanmar
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Contact the university)
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Majors in Japan: Architecture, Civil Engineering
Số tiền học bổng (Yên) 150,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 4程度 (about 4)
Thời gian tuyển mộ August to November
Thời hạn tuyển mộ Tháng 11

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học