Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan) (Japan Student Services Organization (JASSO)) (Trường chuyên môn(Specialist training course ), Trường cao đẳng(3rd to 5th year, Advanced course), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan)...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan) (Japan Student Services Organization (JASSO))

Student Exchange Support Program (Scholarship for Short-term Study in Japan) (Japan Student Services Organization (JASSO))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Student Services Organization (JASSO)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn(Specialist training course ), Trường cao đẳng(3rd to 5th year, Advanced course), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch All countries that have diplomatic relations with Japan (applicants from Taiwan and Palestine are acceptable)
Tư cách lưu trú Students without "College Student" visa can also apply (up to 90 days).
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships less than 80,000 yen for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Qualified Students accepted by Japanese school under the student exchange agreement or student exchange arrangement with their home school for from 8 days to 1 year
For details, please refer to P.6 of the following.
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/pamphlet/
Số tiền học bổng (Yên) 80,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 8 dates to 12 months
Số lượng tuyển sinh (dự định) 5,000(予定) (Plan)
Thời gian tuyển mộ Please contact the attending school outside Japan

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học