JEES Scholarships (Japan Educational Exchanges and Services (JEES)) (Trường cao đẳng(4th year, 5th year), Khoa(2nd year to 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JEES Scholarships (Japan Educational Exchanges and Services (JEES)) (Trường c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JEES Scholarships (Japan Educational Exchanges and Services (JEES))

JEES Scholarships (Japan Educational Exchanges and Services (JEES))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng(4th year, 5th year), Khoa(2nd year to 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Contact the school)
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 60,000 yen for a month.
Số tiền học bổng (Yên) 30,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 60程度 (about 60)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 69/94
Thời gian tuyển mộ March to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học