Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship

Mitsubishi UFJ Foundation Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Mitsubishi UFJ Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asian countries except Japan
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học The University of Tokyo, Hitotsubashi University, Waseda University, Keio University
Giới hạn tuổi tác 30 or less
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get other scholarships.
Số tiền học bổng (Yên) 130,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 12以内 (12 or less)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 12/12
Thời gian tuyển mộ May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học