Shiiki Masakazu Memorial Scholarship for Asian Student (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Shiiki Masakazu Memorial Scholarship for Asian Student (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | H...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Shiiki Masakazu Memorial Scholarship for Asian Student

Shiiki Masakazu Memorial Scholarship for Asian Student

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Shiiki Masakazu Memorial Scholarship for Asian Student
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Fukuoka
Chỉ định về khu vực trường học Universities in Fukuoka Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 600,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) 1年
Số lượng tuyển sinh (dự định) 6
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 12/20
Thời gian tuyển mộ Mid March to Mid May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học