Sekihara Dalian International Students' Scholarship (Kitakyushu International Association) (Trường cao đẳng(4th year, 5th year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Học dự thính) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Sekihara Dalian International Students' Scholarship (Kitakyushu Inte...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Sekihara Dalian International Students' Scholarship (Kitakyushu International Association)

Sekihara Dalian International Students' Scholarship (Kitakyushu International Association)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 08 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kitakyushu International Association
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng(4th year, 5th year), Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Học dự thính
Quốc tịch Dalian in China
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Fukuoka
Chỉ định về khu vực trường học Kitakyushu City
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 50,000 yen for a month if you live alone, up to 100,000 yen if you live with your family.
Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 3~4 (予定) (plan)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2/7
Thời gian tuyển mộ Mid May to Mid June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học