Special Research Fellowship (Kobayashi International Scholarship Foundation) (Khoa(3rd and 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Special Research Fellowship (Kobayashi International Scholarship Foundation) ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Special Research Fellowship (Kobayashi International Scholarship Foundation)

Special Research Fellowship (Kobayashi International Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Kobayashi International Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd and 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Refer to the Website))
Giới hạn tuổi tác 35 or less
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships up to 50,000 for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Pharmacy
Số tiền học bổng (Yên) 200,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Up to graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 15(延長者を含む) (including continuer)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 15/17(延長者を含む) (including continuer)
Thời gian tuyển mộ Early February to Early March
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học