Scholarship (The International Foundation for Japanese Studies) (Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (The International Foundation for Japanese Studies) (Tiến sỹ) | H...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (The International Foundation for Japanese Studies)

Scholarship (The International Foundation for Japanese Studies)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 27 tháng 09 năm 2022

Tổ chức cấp học bổng The International Foundation for Japanese Studies
Năm được cấp học bổng 2022-2023
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Kyoto
Chỉ định về khu vực trường học Kyoto Prefecture
Chỉ định về trường học Designated schools
Giới hạn tuổi tác You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Psychology, Geography, Sociology, Politics, Anthropology, History of Scientific Technology, Philosophy, History, Literature, Economics
Fluent Japanese communication skills are required
School recommendation required
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Within 3 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 2
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 3/5
Thời gian tuyển mộ April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học