Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation (Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional graduate school)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation (Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(P...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation

Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng The Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional graduate school)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Refer to the website)
Giới hạn tuổi tác 38 or less
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ School recommendation is required
Số tiền học bổng (Yên) 100.000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 約9 (about 9)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 9/9
Thời gian tuyển mộ 3~5月
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học