Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation (Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional graduate school)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation (Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(P...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation

Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 29 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng The Mitsubishi UFJ Trust Scholarship Foundation
Mã bưu điện 103-0027
Địa chỉ 2-2-4 Nihonbashi, Chuo-ward, Tokyo
Điện thoại 03-3275-2215
Fax 03-3275-2409
Địa chỉ E-mail office@scholarship.or.jp
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional graduate school)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Refer to the website)
Giới hạn tuổi tác 38 or less
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ School recommendation is required
Số tiền học bổng (Yên) 100.000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 約14 (about 14)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 14/14
Thời gian tuyển mộ 3~5月
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học