Inner Trip Foundation Scholarship (Khoa(3rd year and 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Inner Trip Foundation Scholarship (Khoa(3rd year and 4th year), Thạc sỹ, Tiến...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Inner Trip Foundation Scholarship

Inner Trip Foundation Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Inner Trip Foundation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year and 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch South East Asia, Central and South America, etc.
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về khu vực trường học Tokyo Metropolitan Area
Giới hạn tuổi tác For undergraduates: under 30. For graduates: under 35
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships (up to 50,000 yen for a month).
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years (22 months)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 6
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 7/12
Thời gian tuyển mộ April 1 to May 14
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học