Kurume Scholarship for Foreign Students (Kurume Bureau of Tourism and International Exchange) (Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Kurume Scholarship for Foreign Students (Kurume Bureau of Tourism and Interna...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Kurume Scholarship for Foreign Students (Kurume Bureau of Tourism and International Exchange)

Kurume Scholarship for Foreign Students (Kurume Bureau of Tourism and International Exchange)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 12 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Kurume Bureau of Tourism and International Exchange
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Fukuoka
Chỉ định về khu vực trường học Kurume City, Fukuoka Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (July to March)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 20
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 20/24
Thời gian tuyển mộ May to June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học