Tohoku Kaihatsu Memorial Foundation Scholarship (Thạc sỹ(2nd year), Tiến sỹ(2nd year to 3rd year (3rd year to 4th year for Medical or Dentistry courses))) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Tohoku Kaihatsu Memorial Foundation Scholarship (Thạc sỹ(2nd year), Tiến sỹ(2...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Tohoku Kaihatsu Memorial Foundation Scholarship

Tohoku Kaihatsu Memorial Foundation Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Tohoku Kaihatsu Memorial Foundation
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(2nd year), Tiến sỹ(2nd year to 3rd year (3rd year to 4th year for Medical or Dentistry courses))
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Miyagi
Chỉ định về khu vực trường học Miyagi pref.
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Academic adviser's recommendation required.
Those who oneself or one's spouse is Japanese government scholar are not eligible
Số tiền học bổng (Yên) 60,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year (April to March)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 22
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 19/20
Thời gian tuyển mộ Early April to the end of April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

Scholarships for Schools in the Same Prefecture

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học