Scholarship (Kato Asao International Scholarship Foundation) (Khoa(3rd and 4th year), Thạc sỹ(1st to 2nd year in case of April admission, and only 1st year in case of fall admission), Tiến sỹ(1st to 3rd year in case of April admission (1st to 4th year for Doctoral course such as medicine or dentistry, etc.), Only 2nd year of Masters' course in case of fall admission (3rd year for Doctoral course such as medicine or dentistry, etc.))) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Kato Asao International Scholarship Foundation) (Khoa(3rd and 4t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Kato Asao International Scholarship Foundation)

Scholarship (Kato Asao International Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Kato Asao International Scholarship Foundation
Mã bưu điện 602-8468
Địa chỉ Shanbo-ru Imadegawa, 156 Higashijouzenji-cho, Kamigyo-ward, Kyoto-city, Kyoto
Điện thoại 075-414-0550
Fax 075-414-0555
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd and 4th year), Thạc sỹ(1st to 2nd year in case of April admission, and only 1st year in case of fall admission), Tiến sỹ(1st to 3rd year in case of April admission (1st to 4th year for Doctoral course such as medicine or dentistry, etc.), Only 2nd year of Masters' course in case of fall admission (3rd year for Doctoral course such as medicine or dentistry, etc.))
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Please refer to the following remarks
Giới hạn tuổi tác Undergraduate: less than 30. Masters' course: less than 35. Doctoral course: less than 40.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Designated schools
Undergraduate: Osaka University of Commerce, Kyoto University of Foreign Studies
Graduates: Kyoto University, Kyoto Institute of Technology, Kyoto City University of Arts, Aichi Gakuin University, Osaka University of Commerce, Kyoto University of Foreign Studies, Ritsumeikan University, Kwansei Gakuin University, Osaka University, Osaka Prefecture University, Kobe University

Recommendation of a university is required.
Số tiền học bổng (Yên) 120,000 yen per month for undergraduates, 130,000 yen per month for Master's course, 150,000 yen per month for Doctoral course
Thời gian được cấp (năm) Undergraduate:1 or 2 years, Graduate: 1 to 2 years in case of April admission, and 1 and half year in case of fall admission
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (Not fixed)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 14 (2020)
Thời gian tuyển mộ Early March (subject to change)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học