Yokohama National University YOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS) [Yokohama National University] Second Round App... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/04/05 update

Yokohama National University YOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS) [Yokohama ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/04/05

Tin tức

2016/04/05 Yokohama National University YOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS) Bản tin trường

[Yokohama National University] Second Round Application for October 2016 Admissions Now Open!

The second round application period for Yokohama Creative-City Studies Program (undergraduate program taught in English) is between 1 April and 9 May 2016. Please check the website below for further information.
http://www.yccs.ynu.ac.jp/applicants/download/index.html

» Xem thông tin trường Yokohama National University YOKOHAMA Creative-City Studies (YCCS)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học