Hosei University Business Administration 【法政大学】2017年度外国人留学生入試情報を公開... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/24 update

Hosei University Business Administration 【法政大学】2017年度外国人留学生入試...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/24

Tin tức

2016/03/24 Hosei University Business Administration Bản tin trường

[Hosei University]GBP/SCOPE Self-Recommendation
Open for entries.

Period of application
Tuesday, March 8, 2016 to Friday, April 1, 2016

Please confirm the following Web site.
http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/

» Xem thông tin trường Hosei University Business Administration

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học