Business Administration | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Hosei University Japanese Language ProgramhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Business Administration

Download tài liệu giới thiệu ngành học Đăng ký hồ sơ qua mạng

English-based Degree Programs Brochure and Video Released (for undergraduate students)

◆To learn more about English-based Degree Programs, or listen to what Hosei students said, please refer to the following website for the Brochure (PDF) and Video:
http://www.hosei.ac.jp/english/for_admission/ebdp/

【Global Business Program (GBP) application period is now open!】
◆Global Business Program(GBP):
The Global Business Program (GBP) is a newly designed program integrated as part of the Faculty of Business Administration at Hosei University, that commenced in September 2016. Its foundation is based on the objective to develop human resources for the management of globalized businesses in the 21st century-which is often called “The Asian Century”.
Please refer to the following website for more information regarding GBP:
http://gbp.hosei.ac.jp/

◆Fall Admission Schedule:
・Application Period: Tuesday, February 27, 2018 to Friday, March 23, 2018
・Announcement of successful applicants: Tuesday, May 22, 2018
・Enrollment Procedure Period: Tuesday, May 22, 2018 to Tuesday, June 19, 2018

◆Online application for Hosei University Fall Admission:
http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/

For more information regarding application procedure, please contact us at: kokusain@hosei.ac.jp

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 102-8160
Địa chỉ liên hệ 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku,Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admission Center
Điện thoại 03-3264-5776
Fax 03-3264-9226
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 15người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 71người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 20người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 42người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 61người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 240,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 812,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 228,000 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú • Global Business Program (GBP) – (based on 2016 program)
Number of accepted students: 10
School fees: 240,000 yen Admission Fee, 968,000 yen annual Tuition Fee, 228,000 yen Education Enhancement Fee and approximately 20,000 yen to cover various related expenses.
• Scholarship System
Hosei University has several internal scholarships for international students with outstanding grades, such as the Hosei International Fund (HIF), through which selected students can receive up to one million yen.
• Tuition Reduction System
Eligible students entering one of the undergraduate faculties after 2017 can receive a 30% tuition reduction in their first year and, depending on their academic grades, a reduction of between 20% and 40% from their second year.
Khoa Business Administration, Business Strategy, Markets and Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 12 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 2 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2016
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú Examination for Japanese University Admission for International Students
・ Only scores from the June or November 2016, or June 2017 exam sittings will be considered.
・ Sections considered for screening are Reading Comprehension, Listening Comprehension, Listening & Reading Comprehension and Writing in ‘Japanese as a Foreign Language’
English language proficiency test
・ Only scores from TOEFL, TOEIC®L&R and IELTS examinations will be considered. Candidates should only submit results from one of these tests. Only scores of tests taken during or after September 2015 will be considered.
・ There are no base pass or fail scores for English language proficiency tests.
Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Requirements
・ JLPT scores are only accepted in lieu of EJU scores when the EJU is not administered in the country or region (such as China), and the candidate is residing in this country up until the time he/she submits their admission documents.
・ Submission Requirement: Passed N1
・ Only scores from the July and December 2016 and July 2017 exam sittings will be considered.

Please see the below website for more details:
Japanese: http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/guidebook/
English: http://www.hosei.ac.jp/english/for_admission/admission/exam/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2018
Phân loại hồ sơ English-based Degree Program: Global Business Program (GBP)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 2 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 3 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 5 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to the website.
http://gbp.hosei.ac.jp/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 03 năm 2018

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Please give brief words for students hesitating to study in Japan