Hosei University Sustainability Studies [Hosei University]GBP/SCOPE Self-Recommendation... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/24 update

Hosei University Sustainability Studies [Hosei University]GBP/SCOPE Self-Reco...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/24

Tin tức

2016/03/24 Hosei University Sustainability Studies Bản tin trường

[Hosei University]GBP/SCOPE Self-Recommendation
Open for entries.

Period of application
Tuesday, March 8, 2016 to Friday, April 1, 2016

Please confirm the following Web site.
http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/

» Xem thông tin trường Hosei University Sustainability Studies

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học