Sustainability Studies | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Sustainability Studies | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Sustainability Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Japanese Language ProgramhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Sustainability Studies

Download tài liệu giới thiệu ngành học Đăng ký hồ sơ qua mạng

[HOSEI University] SCOPE (Fall Admission)  Application is open from Friday, March 1, 2019

◆What is SCOPE?
Sustainability Co-creation Programme, SCOPE, is a degree program offered in English in the Faculty of Sustainability Studies at Hosei University. It is a newly established program, started in Fall 2016. SCOPE’s objectives are to develop glocal (global plus local) citizens who could contribute in the realization of a more sustainable society.
Please refer to the following website for more information regarding SCOPE:
http://scope.hosei.ac.jp/

◆Fall Admission Schedule:
<PeriodⅠ>
・Application Period: Friday, March 1, 2019 to Friday, March 22, 2019
・Announcement of successful applicants : Tuesday, May 21, 2019
・Enrollment Procedure Period: Tuesday, May 21, 2019 to Tuesday, June 18, 2019
<PeriodⅡ>
・Application Period: Tuesday, April 23, 2019 to Tuesday, May 28, 2019
・Announcement of successful applicants : Tuesday, July 2, 2019
・Enrollment Procedure Period: Tuesday, July 2, 2019 to Tuesday, July 16, 2019

◆Online application for Hosei University Fall Admission:
 http://exam.52school.com/guide/hosei-ebdp/

◆To learn more about English-based Degree Programs, or listen to what Hosei students said, please refer to the following website for the Brochure (PDF) and Video:
http://www.hosei.ac.jp/english/admissions/ebdp//

For more information regarding application procedure, please contact us at: kokusain@hosei.ac.jp

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 102-8160
Địa chỉ liên hệ 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admission Center
Điện thoại 03-3264-5776
Fax 03-3264-9226
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 5người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 56người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 12người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 59người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 39người (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 240,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 812,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 228,000 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú  Admissions Fee
Period one screening for international students (entrance examination for international students) → 35,000 JPY
Period two screening for international students (document screening for international students) → 20,000 JPY
 Tuition Fee
Students will need to pay approximately 20,000 yen to cover other related fees.
 Scholarship System (example of system implemented in 2017)
HOSEI International Fund (HIF) International Student Scholarship
→ maximum of 1,000,000 JPY per year / 9 students
New HOSEI University Centennial Scholarship for International Students
→ Humanities: 200,000 JPY per year / Sciences: 250,000 JPY per year
(60 students)
HU Co., Ltd. Scholarship for International Students
→ Humanities: 200,000 JPY per year / Sciences: 250,000 JPY per year
(6 students)
 Tuition Reduction System (for eligible undergraduate students only)
1st year students: 30% tuition reduction
2nd, 3rd, and 4th year students: between 20% and 40% tuition reduction depending on academic performance
 Sustainability Co-creation Programme (SCOPE)
Number of places: 10
Fees: Admissions Fee: 240,000 JPY / Tuition Fees: 968,000 JPY per year / Education Amenities Fee: 228,000 per year / Other Fees & Expenses: approximately 20,000 JPY
Khoa Sustainability Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Period one screening for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
• Only results from the June 2017, November 2017, and June 2018 will be considered.
• The passing score is not disclosed.

Hosei University Admissions Criteria Homepage (Japanese only)
http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/guidebook

Homepage for the Hosei University English-based Degree Program (all classes are conducted in English)
http://www.hosei.ac.jp/english/for_admission/ebdp/
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Period two screening for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 1 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2017
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)
• Only results from the June 2017, November 2017, June 2018 and November 2018 will be considered.
• The passing score is not disclosed.

Documentation to Prove English Proficiency
• Only scores from a test taken within 2 years of your application will be considered.
• The passing score is not disclosed.
• Applicants must submit results for either TOEFL® / IELTS / TOEIC®L&R

Hosei University Admissions Criteria Homepage (Japanese only)
http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/guidebook

Homepage for the Hosei University English-based Degree Program (all classes are conducted in English)
http://www.hosei.ac.jp/english/for_admission/ebdp/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 5 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 6 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to the website.
http://scope.hosei.ac.jp/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2019
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 4 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 5 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 7 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 7 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to the following website.
http://scope.hosei.ac.jp/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 13 tháng 09 năm 2018

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

How much did you pay for the initial cost to study in Japan?