Asia University Business Administration 【亜細亜大学】亜細亜学園冠留学生奨学金懇親会終... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/10 update

Asia University Business Administration 【亜細亜大学】亜細亜学園冠留学生奨学...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/10

Tin tức

2016/03/10 Asia University Business Administration Bản tin trường

【亜細亜大学】亜細亜学園冠留学生奨学金懇親会終わる

亜細亜学園冠留学生奨学金懇親会が、3月5日に学内で開催されました。

詳細はこちら
http://www.asia-u.ac.jp/international/news/2016/03/3409/

» Xem thông tin trường Asia University Business Administration

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học