Business Administration | Asia University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Business Administration | Asia University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Business Administration

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Asia University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business AdministrationhoặcNgành EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành International RelationshoặcNgành Urban Innovation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

亜細亜大学 | Asia University

Business Administration

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 180-8629
Địa chỉ liên hệ 5-8 Sakai, Musashino-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0422-36-3273
Fax 0422-36-1890
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 69người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 32người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 134người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 134người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 32,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 760,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 291,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Business Administration, Hospitality Management, Date Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Phương thức A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 20 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, The Japanese Language Examination is a written test.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants are acceptable to Department of Business Administration. You cannot apply to Department of Hospitality Management and Department of Data Science.
Information on scholarships and tuition reductions will be provided after enrollment.

Above information is subject to change.
For details, please refer to the university's website and application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Phương thức B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 1 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 1 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 20 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Departments recruiting under B system: Department of Business Administration and
Department of Hospitality Management (You cannot apply to Department of Data Science)
Results of Japanese of EJU (conducted in June 2023 or November 2023) are referred

Information on scholarships and tuition reductions will be provided after enrollment.

Above information is subject to change.
For details, please refer to the university's website and application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Phương thứcC
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 11 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 20 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 6 năm 2023
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú Department recruiting under C system: Department of Business Administration (You cannot apply to Department of Hospitality Management and Department of Data Science.)
Results of one of the following Japanese examination will be used:
EJU (Japanese) conducted in June 2023.
JLPT conducted in July 2022, December 2022, or July 2023.
Results of one of the following English examination will be used:
TOEFL since April 2021
IELTS since April 2021

Information on scholarships and tuition reductions will be provided after enrollment.

Above information is subject to change. For details, please refer to the university's website and application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 08 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học