Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate) 【Kyushu Univ.】Accepting Applications for Inte... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/01/20 update

Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/01/20

Tin tức

2016/01/20 Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate) Bản tin trường

【Kyushu Univ.】Accepting Applications for International Undergraduate Programs

We are now accepting applications for IUPE (International Undergraduate Programs in English), admission in fall 2016.

【Application Period】
From January 18th to January 29th

For more details, please check each application procedure below.

(Agriculture) http://www.kyushu-u.ac.jp/english/admission/2016bioresource_application.pdf
(Engineering) http://www.kyushu-u.ac.jp/english/admission/2016engineering_application.pdf

» Xem thông tin trường Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học