Toyohashi University of Technology Engineering 【Toyohashi University of Technology 】Toyoha... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/12/10 update

Toyohashi University of Technology Engineering 【Toyohashi University of Tech...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/12/10

Tin tức

2015/12/10 Toyohashi University of Technology Engineering Bản tin trường

【Toyohashi University of Technology 】

Toyohashi city and Toyohashi University of Technology will be shown on Thailand 5 channel Cyber City for three weeks.
On-Air Schedule: 12 Dec 2015, 19 Dec 2015, 26 Dec 2015 10:20-11:20 each week.

» Xem thông tin trường Toyohashi University of Technology Engineering

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học