Osaka Job Fair Shukatsu Sonicon Dec 23 (Wed), ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/11/28 update

Osaka Job Fair Shukatsu Sonicon Dec 23 (Wed), ... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/11/28

Tin tức

2015/11/28 Thông tin về tuyển dụng

Osaka Job Fair Shukatsu Sonic
on Dec 23 (Wed), 2015 11:00-17:00
@ Osaka OMM Building 2F
For Students / international students of any year group, graduating in March 2017, and those graduated within last 3 years.

http://goo.gl/KtmK9I

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học