Hiroshima University [Hiroshima University]The 2nd TAOYAKA Program I... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/28 update

Hiroshima University [Hiroshima University]The 2nd TAOYAKA Program I... | Ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/28

Tin tức

2015/10/28 Hiroshima University Bản tin trường

[Hiroshima University]The 2nd TAOYAKA Program International Symposium "Future Earth"

TAOYAKA Program for creating a flexible, enduring, peaceful society will hold International symposium.

The 2nd TAOYAKA Program International Symposium “Collaboration between Future Earth and the Leading Graduate Education Program of Hiroshima University in interdisciplinary research and human resource development”

Time & Date: 11:00-16:30 Wednesday, 4 November 2015
Venue: Saijyo Hakuwa Hotel, Conf. Room: Ruby 6-5-45, Shitami, Saijyo, Higashi Hiroshima, Hiroshima
Seating capacity: 70 persons (for free)
Simultaneous interpretation provided (Japanese/English)

Program:
11:00-11:05 Opening Remarks
11:05-11:10 Guest Speech
11:10-11:50 Keynote lecture – Dr. Paul Shrivastava
11:50-12:00 Q&A
12:00-13:30 Lunch Break
13:30-15:30 Presentation from Hiroshima University and other institutions

1) 13:30-13:50 Capacity development of peace building, UNITAR Hiroshima (20 min)
2) 13:50-14:10 Introduction of Phoenix Leader Education Program, Hiroshima Univ. (20min)
3) 14:10-14:50 Introduction and student presentation of Taoyaka Program, Hiroshima Univ. (40 min)
4) 14:50-15:10 Collaboration with universities in Asia, Research Institute for Humanity and Nature (20 min)
5) 15:10-15:30 Q&A (20min)

15:30-15:45 Break
15:45-16:25 Panel Discussion “Collaboration between Future Earth and the Leading Graduate Education Program of Hiroshima University in interdisciplinary research and human resource development”

16:25-16:30 Closing Remarks

About Future Earth
http://www.futureearth.org/

【Registration】
Contact us for registration with your name, affiliation and contact information by 2 November, 2015.
Email: taoyaka[a]hiroshima-u.ac.jp (please replace [a] with @)
tel:082-424-6954

http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/news/123.html

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học