Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate) 【Kyushu University】We are participating in “S... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/19 update

Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/19

Tin tức

2015/10/19 Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate) Bản tin trường

【Kyushu University】We are participating in “Study in Japan Fair 2015 (Laos, Cambodia)”.
Date: October 27th (Laos) 9:00-16:00
October 31st (Cambodia) 8:00-15:00
Venue: National University of Laos, Auditorium
Cambodia-Japan Cooperation Center
Reference:http://www.lji.edu.la/
   :http://cjcc.edu.kh/jp/upcoming-events/30/707.html

【九州大学】日本留学フェア2015 inラオス、カンボジアに参加します。
期日:2015年10月27日(ラオス)9:00-16:00
2015年10月31日(カンボジア)8:00-15:00
会場:ラオス国立大学 講堂
   カンボジア日本人材開発センター

» Xem thông tin trường Kyushu University Global 30 Program (Bioresource and Bioenvironment: Undergraduate)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học