Coming up in few days! Nagoya Employment Servic... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/10 update

Coming up in few days! Nagoya Employment Servic... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/10

Tin tức

2015/10/10 Thông tin về tuyển dụng

Coming up in few days! Nagoya Employment Service Center for Foreigners ""Job Fair for International Students""
Oct 13 (Tue), 2015
@Wink Aichi 7F

http://goo.gl/WCg1cE

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học