Hiroshima University [Hiroshima University] Taoyaka Program, Applica... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/08/11 update

Hiroshima University [Hiroshima University] Taoyaka Program, Applica... | Ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/08/11

Tin tức

2015/08/11 Hiroshima University Bản tin trường

[Hiroshima University] Taoyaka Program, Application Guideline for Apr. 2016 or Oct. 2016 Enrollment Released

Please visit the following page for more details.
http://taoyaka.hiroshima-u.ac.jp/english/admissions/how-to-apply.html

Application Period: November 9 - November 19, 2015 at 5:00 p.m. (JST)

» Xem thông tin trường Hiroshima University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học