Toyohashi University of Technology Engineering Toyohashi Tech will hold Open Campus in August.... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/07/23 update

Toyohashi University of Technology Engineering Toyohashi Tech will hold Open ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/07/23

Tin tức

2015/07/23 Toyohashi University of Technology Engineering Bản tin trường

Toyohashi Tech will hold Open Campus in August.
Further details will be announced later.

Date:
Saturday, 22 August, 2015

Place:
Toyohashi University of Technology (Toyohashi Tech)
1-1 Hibarigaoka, Tempaku, Toyohashi, Aichi

Special website for Toyohashi Tech Open Campus 2015
http://www.tut.ac.jp/exam/opencampus/opencampus2015/

» Xem thông tin trường Toyohashi University of Technology Engineering

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học