International Christian University (ICU) Liberal Arts ★Information Booklet"Universal Admissions:... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/07/21 update

International Christian University (ICU) Liberal Arts ★Information Booklet&am...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/07/21

Tin tức

2015/07/21 International Christian University (ICU) Liberal Arts Bản tin trường

★Information Booklet"Universal Admissions: September Admissions by Documentary Screening 2017" can be downloaded from the University Homepage:
http://www.icu.ac.jp/en/admissions/september/apply/booklet.html

★ICU OPEN CAMPUS July 16, Aug. 6 & 13, 2016 and March 18, 2017--All on Saturday, 10:00-16:00
http://www.icu.ac.jp/en/admissions/september/events/index.html

» Xem thông tin trường International Christian University (ICU) Liberal Arts

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học