Liberal Arts | International Christian University (ICU) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Liberal Arts | International Christian University (ICU) | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Liberal Arts

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường International Christian University (ICU). JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Liberal Arts của International Christian University (ICU) cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới International Christian University (ICU) thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

国際基督教大学(ICU) | International Christian University (ICU)

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Liberal Arts

Liberal Arts

Đăng ký hồ sơ qua mạng

ICU Webinar 'Expand your horizons in Japan at ICU' will be held on Oct.26(Tue) 10:00 a.m. - (JST)

Dr. Takeuchi received his B.A. from ICU and M.B.A. and Ph.D. from the University of California, Berkeley. He is a professor of Management Practice at Harvard Business School and serves as the Chair of the Board of Trustees of ICU. He will talk about how he cultivated his own path after graduating from ICU.

https://www.icu.ac.jp/en/admissions/undergraduate/news/2109141200.html


  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 181-8585
Địa chỉ liên hệ 3-10-2 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 0422-33-3700
Fax 0422-33-3635
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Ghi chú Fees vary according to the student status. Please refer to the application brochures for details.
Khoa Arts and Sciences (31 majors)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Universal Admissions: April Admissions for International Students by using EJU
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2022 , Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định "Japanese, 'Japan and the World', and Mathematics (course 1 or 2)" or "Japanese, Mathematics (course 2), and Science (2 subjects from Physics, Chemistry, or Biology)"
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh Please submit results of TOEFL iBT or IELTS. There is not criteria of the score.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For detail, please check the information brochure available in late September on the university's website.
Admission period above is of the online application. Deadline of submission (uploading ) of documents is 4th December.
1st selection is documentary screening. 2nd selection is interview in Japanese and English.
Applicants must hold a valid resident status until enrollment to ICU in April ("College Student," "Permanent Resident," etc.; "Temporary Visitor" is not acceptable).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Universal Admissions: English Language Based Admissions (First Application Period for April Entry)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 10 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Minimum requirement: TOEFL iBT 79, or IELTS 6.5
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Documentary Screening in English
For detail, please check the information brochure available on the university's website in late June.
Admission period above is of the online application. Deadline of submission (uploading) of documents is 14th September.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Universal Admissions: English Language Based Admissions (Second Application Period for April Entry)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 11 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Minimum requirement: TOEFL iBT 79, or IELTS 6.5
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Documentary Screening in English
For detail, please check the information brochure available on the university's website in late June.
Admission period above is of the online application. Deadline of submission (uploading) of documents is 29th October.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Universal Admissions: English Language Based Admissions (First Application Period for September Entry)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 6 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Minimum requirement: TOEFL iBT 79, or IELTS 6.5
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Documentary Screening in English
For detail, please check the information brochure available on the university's website in late June.
Admission period above is of the online application. Deadline of submission (uploading) of documents is 25th January.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Universal Admissions: English Language Based Admissions (Second Application Period for September Entry)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 4 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 6 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Minimum requirement: TOEFL iBT 79, or IELTS 6.5
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Documentary Screening in English
For detail, please check the information brochure available on the university's website in late June.
Admission period above is of the online application. Deadline of submission (uploading) of documents is 10th March.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Universal Admissions: September Admissions for International Students by using EJU
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 4 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2022 , Ngày 22 tháng 4 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 6 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định "Japanese, 'Japan and the World', and Mathematics (course 1 or 2)" or "Japanese, Mathematics (course 2), and Science (2 subjects from Physics, Chemistry, or Biology)"
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh Please submit results of TOEFL iBT or IELTS. There is not criteria of the score.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For detail, please check the information brochure available in late September on the university's website.
Admission period above is of the online application. Deadline of submission (uploading) of documents is 8th February.
1st selection is documentary screening. 2nd selection is interview in Japanese and English. Online interview is planned for the 2nd selection.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học