18th Asian Regions Job FairJun 20 (Sat), 2015 ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/06/10 update

18th Asian Regions Job FairJun 20 (Sat), 2015 ... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/06/10

Tin tức

2015/06/10 Thông tin về tuyển dụng

18th Asian Regions Job Fair
Jun 20 (Sat), 2015 10:30-16:30
For foreign workers, international students, and Japanese people who wish to work in Japan and/or other Asian regions.

http://goo.gl/mcQzFm

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học