Kochi University 【Kochi University】 We made English version vi... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/06/02 update

Kochi University 【Kochi University】 We made English version vi... | Tin tứ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/06/02

Tin tức

2015/06/02 Kochi University Bản tin trường

【Kochi University】 We made English version videos introducing Kochi University. In those videos, you can see what we do in the Faculties or on the campuses. We hope you enjoy those.

■Kochi University | Introduction Video(all)
https://www.youtube.com/watch?v=nuc6DnRWlqI

■Kochi University | Introduction Video(Introduction)
https://www.youtube.com/watch?v=LOBXBG69i7s

■Kochi University | Introduction Video(Faculty of Humanities and Economics)
https://www.youtube.com/watch?v=R7n5blrDrY4

■Kochi University | Introduction Video(Faculty of Education)
https://www.youtube.com/watch?v=xF1f_SL9EjA

■Kochi University | Introduction Video(Faculty of Science)
https://www.youtube.com/watch?v=t-mY3epMhmY

■Kochi University | Introduction Video(Medical School)
https://www.youtube.com/watch?v=vNd2sepj7W0

■Kochi University | Introduction Video(Faculty of Agriculture)
https://www.youtube.com/watch?v=cd-h-F00V0c

■Kochi University | Introduction Video(Campus Life)
https://www.youtube.com/watch?v=R1PdUWfV1HY

» Xem thông tin trường Kochi University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học