Integrated Arts and Sciences | Kochi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Integrated Arts and Sciences | Kochi University(Cao học) | JPSS, trang chuyên...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Integrated Arts and Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kochi University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Integrated Arts and Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kochi  / Quốc lập

高知大学 | Kochi University

  • Integrated Arts and Sciences

Integrated Arts and Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 780-8520
Địa chỉ liên hệ 2-5-1 Akebono-cho, Kochi-shi, Kochi
Bộ phận liên hệ Admission Office for Graduate School, Educational Affairs Section
Điện thoại 088-844-8154
Fax 088-844-8147
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Humanities and Social Sciences Program, Science and Technology Program, Agricultural and Marine Science Program
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Prior to taking the entrance examination, please consult with a faculty member in the field of your choice regarding the content of your research after admission.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2024 17người
Trong đó số du học sinh tư phí 15người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú Depending on the major, if the number of applicants for the 1st recruitment is not enough, the school may conduct the 2nd and 3rd recruitment.

The Medical Science Program, Nursing Science Program, and Regional Collaboration Program do not conduct Special Selection for Privately Financed International Students, but students can take the examination for these programs under the same criteria for Japanese students in the General Selection which is schemed for Japanese students.

Regarding this year's entrance examination, the schedule and method of implementation may be changed due to the corona-virus. Any changes will be posted on the university's website.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Humanities and Social Sciences: Special Selection for Privately Financed International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 7 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 8 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 9 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 10 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Science and Technology Program: Special Selection for Privately Financed International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Agricultural and Marine Science Program: Special Selection for Privately Financed International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 25 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Applied Science Program, Kuroshio Science Program
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Prior to taking the entrance examination, please consult with a faculty member in the field of your choice regarding the content of your research after admission.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2024 17người
Trong đó số du học sinh tư phí 5người
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 535,800 Yên
Ghi chú Depending on the major, if the number of applicants for the 1st recruitment is not enough, we may conduct the 2nd and 3rd recruitment.

The Medical Science Program does not conduct Special Selection for Privately Financed International Students, but students can take the examination for these programs under the same criteria for Japanese students in the General Selection which is schemed for Japanese students.

Regarding this year's entrance examination, the schedule and method of implementation may be changed due to the corona-virus. Any changes will be posted on the university's website.
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ Applied Science Program: Special Selection for Privately Financed International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 21 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kuroshio Science Program: Special Selection for Privately Financed International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 7 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Applied Science Program: Special Selection for Privately Financed International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 21 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kuroshio Science: Special Selection for Privately Financed International Students 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 7 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Thi vấn đáp, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 06 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học