Japan University Fair in Egypt 2012E-JUST par... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2012/10/31 update

Japan University Fair in Egypt 2012E-JUST par... | Tin tức | Website về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2012/10/31

Tin tức

2012/10/31 Sự kiện

Japan University Fair in Egypt 2012

E-JUST participates in the Japanese University Fair held in Cairo on 1st Nov and in Alexandria on 3rd Nov.

■Cairo: November 1 (Thu.)
■Alexandria: November 3 (Sat.)

Please visit our booth for further information.
▼Check Here >>>
http://www.kucairo.org/index.php/fair-2012
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/cairo/doc/program.pdf

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học